Stachelbeeren
Quelle: Edvard Ellric/shutterstock.com
Gartenthemen

Stachelbeeren

Ribes uva-crispa 'Giggles Gold'
Ribes uva-crispa 'Giggles Gold'Gelbe Stachelbeere 'Giggles Gold'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa var. sativum
Ribes uva-crispa var. sativumKultur-Stachelbeere
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 150 cm
  1 - 1,5 m
 • 12 6
Ribes uva-crispa 'Achilles'
Ribes uva-crispa 'Achilles'Rote Stachelbeere 'Achilles'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 1 - 1,5 m
  1 - 1,5 m
Ribes uva-crispa 'Crispa Nibbling'
Ribes uva-crispa 'Crispa Nibbling'Rote Stachelbeere 'Crispa Nibbling'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 80 - 100 cm
  60 - 80 cm
Ribes uva-crispa 'Giggles Red'
Ribes uva-crispa 'Giggles Red'Rote Stachelbeere 'Giggles Red'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 70 cm
  60 - 70 cm
Ribes uva-crispa 'Bekay'
Ribes uva-crispa 'Bekay'Stachelbeere 'Bekay'
 • heimischGehölz
Ribes uva-crispa 'Captivator'
Ribes uva-crispa 'Captivator'Stachelbeere 'Captivator'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Dr. Bauers Rokula'
Ribes uva-crispa 'Dr. Bauers Rokula'Stachelbeere 'Dr. Bauers Rokula'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 1 - 1,5 m
  1 - 1,5 m
Ribes uva-crispa 'Flavia'
Ribes uva-crispa 'Flavia'Stachelbeere 'Flavia'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 1 - 2 m
  60 - 80 cm
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gelb'
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gelb'Stachelbeere 'Hinnonmäki gelb'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün'
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün'Stachelbeere 'Hinnonmäki grün'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 1 - 1,5 m
  75 - 100 cm
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot'
Quelle:crystaldream/ shutterstock.com
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot'Stachelbeere 'Hinnonmäki rot'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Invicta'
Ribes uva-crispa 'Invicta'Stachelbeere 'Invicta'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Laprima'
Ribes uva-crispa 'Laprima'Stachelbeere 'Laprima'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 1 - 1,5 m
  1 - 1,5 m
Ribes uva-crispa 'Larell'
Ribes uva-crispa 'Larell'Stachelbeere 'Larell'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Mucurines'
Ribes uva-crispa 'Mucurines'Stachelbeere 'Mucurines'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Redeva'
Ribes uva-crispa 'Redeva'Stachelbeere 'Redeva'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 120 cm
  60 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Reflamba'
Ribes uva-crispa 'Reflamba'Stachelbeere 'Reflamba'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 60 - 150 cm
  50 - 100 cm
Ribes uva-crispa 'Spinefree'
Ribes uva-crispa 'Spinefree'Stachelbeere 'Spinefree'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 1 - 1,5 m
  80 - 120 cm
Ribes uva-crispa 'Tatjana'
Ribes uva-crispa 'Tatjana'Stachelbeere 'Tatjana'
 • heimischGehölz
 • j
  f
  m
  a
  m
  j
  j
  a
  s
  o
  n
  d
 • 1 - 1,5 m
  50 - 100 cm